آخرین خبرها

بایگانی دسته بندی ها : قرارداد باشگاه ها

اشتراک به خبردهی

شماره تماس سرپرستان تیم ها

ردیف سرپرست تیم شهرستان لیگ استان فوتسال ۱ باقرزاده پیروزی شیروان ۰۹۱۵۵۸۷۱۱۹۲ ۲ عزیزی بنیان بتن بجنورد ۰۹۳۹۶۰۳۲۴۵۶ ۳ ریحانی گلستان ثامن شیروان ۰۹۳۳۷۳۰۶۳۰۴ ۴ هادی مبتکر آلاداغ بجنورد ۰۹۱۵۳۸۶۰۹۴۱ ۵ ابوالفضل رشیدی متال استیل بجنورد ۰۹۳۸۶۹۶۴۱۲۴ ۶ مجید محولاتی سنگ مالون جاجرم ۰۹۳۸۶۴۸۱۶۲۱ ۷ صادقی شهرداری گرمه گرمه ۰۹۱۵۳۸۵۲۶۰۲ ۸ حسن پور برگ سبز اسفراین ۰۹۱۵۱۶۹۸۱۳۹ بیشتر بخوانید »

قرارداد بازیکنان پیشگامان

بیشتر بخوانید »

قرارداد بازیکنان تیم شهدای مصر زاده

بیشتر بخوانید »

قرارداد بازیکنان نصر جاجرم

بیشتر بخوانید »

بالا
f.rezvani03@gmail.com
رفتن به نوارابزار